Signaflex | Nowoczesne technologie bezprzewodowe

Filozofia marki Signaflex

Uważamy, że nie ma nic cenniejszego niż pielęgnacja relacji międzyludzkich, opowiadane wzajemnie historie i przeżycia –komunikacja. Chociaż w dzisiejszych czasach, przybiera zupełnie inną formę niż kilkanaście lat temu, wciąż ewoluując w stronę cyfryzacji, jej cel pozostaje niezmienny od zarania dziejów – bliskość. Stąd właśnie działając, skupiamy się na możliwości zbliżania ludzi, niezależnie od odległości.


Przede wszystkim użyteczność

W ciągu ostatnich 4 lat działania Signaflex na rynku telekomunikacyjnym, nasze założenia potwierdzają się: najważniejszym aspektem jakiejkolwiek technologii jest jej użyteczność, a tym samym zwiększenie komfortu użytkownika.

Każdą innowację, którą wprowadzamy, modelujemy najpierw pod kątem tej właśnie cechy: przydatności. Wsłuchujemy się w koncepcje i sugestie naszych Klientów, które są dla nas największą inspiracją i motorem działania. Stąd też, oprócz samych rozwiązań technicznych, opracowaliśmy szereg technologii wspierających i ułatwiających procesy zakupowe jak również procesy instalacji. Naczelnym przykładem jest sprzedaż części w postaci gotowych zestawów, ponieważ ta kompleksowość, pozwala naszym Klientom zaoszczędzić pieniądze i czas – szanujemy to, rozumiemy i wychodzimy naprzeciw.

Niezawodność i zaufanie

Kolejny krok na drodze rozwoju to zapewnienie niezawodności. Poczucie bezpieczeństwa i stałości budują zaufanie, które jest dla nas niezwykle ważne. Wiemy bowiem, że na nic zdają się najnowocześniejsze rozwiązania, jeśli nie możemy na nich polegać. Z tego właśnie powodu, każde urządzenie, które proponujemy jest wielokrotnie, skrupulatnie testowane. W laboratorium upewniamy się, że spełnione są wszystkie normy oraz że specyfikacje zgadzają się ze stanem faktycznym.

Dumą i radością napawa nas każda osoba zadowolona z naszych rozwiązań telekomunikacyjnych. Cieszymy się, że pracą przyczyniamy się do tego, że ludzie mogą być sobie bliżsi, a komfort wykonywania codziennych czynności- wyższy.
Szerszy obraz

Nie zapominamy również o niemniej istotnej, zwłaszcza w dzisiejszych czasach kwestii jaką jest dbałość o środowisko naturalne. Podwykonawcy Signaflex posiadają systemy zarządzania środowiskowego stworzonego w celu zapewnienia skutecznego zarządzania odpadami wytwarzanymi podczas procesów produkcyjnych i administracyjnych. Świadomie i odpowiedzialnie korzystamy z zasobów naturalnych, przestrzegając również wszystkich regulujących to przepisów, zapobiegając w ten sposób tworzeniu się nadmiernej ilości odpadów czy zanieczyszczeń.